Deklaracja Dostępności
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej osirsuchedniow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017.05.14. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.01.08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mogą zdarzyć się sytuacje (pomimo starań redaktora), że pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne do pobrania lub w formatach niezgodnych ze standardem WCAG 2.1 w przypadku jeśli są pozyskane z innych instytucji.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących lub tłumaczeń na język migowy.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.19.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021.08.24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Pan Michał Miernik. Możesz skontaktować się z nim mailowo – admin@osirduchediow.pl lub telefonicznie – +48 518 336 751.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Pani Urszuli Matli. Możesz skontaktować się z nią mailowo – recepcja@osirsuchedniow.pl lub telefonicznie +48 518 336 751. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie – Camping nr 140, ul. Ogrodowa 11, 26-130 Suchedniów

 1. Na teren obiektu prowadzi szeroka brama wjazdowa.
 2. Po prawej stronie za bramą wjazdową znajduje się recepcja, w centralnym miejscu ściany frontowej znajduje się główne wejście do recepcji.
 3. Do wszystkich pomieszczeń obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Korytarze znajdujące się w budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Na terenie obiektu nie znajdują się windy.
 6. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 7. Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 8. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oraz brak pętli indukcyjnych.
 9. Przed obiektem znajduje się parking z 2 miejscami dla niepełnosprawnych.
 10. Wjazd prowadzi na parking dla gości i klientów, pierwsze miejsce parkingowe jest oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
 11. Domki letniskowe nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 12. W głównym budynku noclegowym na parterze znajdują się pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 13. Do budynku prowadzi rampa dla wózków zlokalizowana po lewej stronie schodów prowadzących do drzwi.
 14. Na parterze budynku znajduje się toaleta i prysznic przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, jest możliwość wjazdu przez boczne drzwi, po prawej stronie drzwi znajduje się rampa dla osób z niepełnosprawnościami.
 15. Zaplecze kuchenne dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.
 16. Pole campingowe jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem zaplecza kuchennego i sanitariatu.
 17. Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie – Hala Sportowo – Rehabilitacyjna, ul. Sportowa 5, 26-130 Suchedniów

 1. Na teren obiektu prowadzi szeroka brama wjazdowa.
 2. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie wejścia głównego, prowadzi do niego podjazd dla osób na wózkach.
 4. Drzwi do toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzu po prawej stronie od wejścia.
 5. Cały parter budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do wszystkich pomieszczeń obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Korytarze znajdujące się w budynku są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 8. Na terenie obiektu nie znajdują się windy.
 9. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 10. Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 11. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oraz brak pętli indukcyjnych.
 12. Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie – Stadion, ul.  Sportowa 5, 26-130 Suchedniów

 1. Na teren obiektu prowadzi szeroka brama wjazdowa.
 2. Na parkingu znajduje się jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Na terenie obiektu nie znajdują się windy.
 4. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 5. Na terenie obiektu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 6. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oraz brak pętli indukcyjnych.
 7. Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. Dla osób niepełnosprawnych jest dostępny cały teren przed trybunami

Aplikacje mobilne

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na  stronie internetowej.