CAMPING 140

Cennik – Camping

CAMPING 140

Cennik Usług

Dotyczy Obiektów Sportu i Rekreacji w Scuhedniowie przy
ul. Ogrodowej 11

I. Usługi noclegowe w stałej bazie noclegowej
(pokoje gościnne i domki campingowe)

OPŁATA ZA OSOBODOBĘ

II. Nowe domki campingowe i pokoje gościnne z łazienkami

OPŁATA ZA OSOBODOBĘ

III. Nocleg na polu campingowym

OPŁATA ZA DOBĘ

IV. Wypożyczalnia sprzętu pływającego

OPŁATA ZA 1 GODZ.

IV. Inne Usługi